บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม และวาล์วทั่วไปในโรงงานก่อตั้งขึ้นในปี 2533ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้จำหน่ายวาล์วคุณภาพที่ดีที่สุด ในราคาที่สมเหตุสมผล รวมทั้งการให้บริการที่เหนือความคาดหมายจากลูกค้า เราเป็นตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายสินค้าภายใต้ยี่ห้อแบรนด์ KITZ, YOSHITAKE, YAMAMOTO KEIKI และ BI-LOK ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ได้มาตรฐานสากลจากประเทศญี่ปุ่น
ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ เราพยายามพัฒนา ปรับปรุง คุณภาพการให้บริการ จนสามารถเป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าได้เรามีบุคลากรรองรับทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น Sales Engineer, วิศวกร ช่างเทคนิค รวมทั้งฝ่ายพัฒนาธุรกิจที่คอยร่วมมือประสานและช่วยแก้ปัญหารวมทั้งเสนอทางเลือกดีๆแก่ลูกค้ามาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี
และเพื่อเป็นการตอกย้ำมาตรฐานการทำงานแบบมืออาชีพของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตร ISO9001:2015 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ มุ่งเน้นและพยายามสร้างมาตรฐานทั้งทางด้านสินค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทั้งนี้เพราะเราตระหนักดีว่า ทุกเวลานาทีของลูกค้าล้วนมีความสำคัญ ทุกวันนี้ เราพร้อมเสมอที่จะคอยเป็นเพื่อนที่ปรึกษาทุกปัญหาให้กับทุกท่าน

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“บริษัทตระหนักถึงการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อปรับและเปลี่ยนสินค้าและบริการให้สอดคล้องตามหลักสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และอนาคตที่ดีของพวกเรา”

พันธกิจ (Mission)

“เป็นคู่ค้าที่ทุกคนเชื่อถือได้”

คุณค่า (Value)

DEARs

   D : Digitalization

เป็นองค์กรที่นำ Digital มาใช้ในการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพและปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้เหมาะกับปัจจุบัน

   E : Empathy

ทำงานด้วยความเข้าใจ ใส่ใจในความต้องการของคนรอบข้าง

   A : Accountability

ทำงานด้วยความรับผิดชอบ สร้างความเชื่อมั่น และไว้วางใจในการร่วมมือทำงาน

   R : Resilience

มีการทำงานที่ยืดหยุ่น พร้อมตอบสนอง และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

   s : secure

เพื่อการสร้างความรู้สึกมั่นคง และไว้วางใจที่ได้ทำงานร่วมกัน

ใบรับรองมาตรฐาน

ISO

2559-ปัจจุบัน : ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Lloyd’s Register)

CAC Certified

2561 : SME กลุ่มแรกที่ผ่านการรับรอง CAC SME Certification (Thai Private Sector Collective Action  Against Corruption  หรือแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย)

2558-2560, 2562 : ได้รับรางวัล SMEs Awards ครั้งที่ 7,8,9 และ 11 (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

2562 : ผ่านการรับรองเกณฑ์ธรรมาภิบาลธุรกิจ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

2562 : รับรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards (สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย)