มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอขอบคุณ บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด สนับสนุนตู้พ่นฆ่าเชื้อ @งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอขอบคุณ บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด สนับสนุนตู้พ่นฆ่าเชื้อ @งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565

Read more

ทางบริษัท เค ซี มหานคร ได้รับรางวัล SMEs ดีเด่น ในการประกวดรางวัลสุดยอดSMEs แห่งชาติ ครั้งที่9 ปี 2017

ทางบริษัท เค ซี มหานคร ได้รับรางวัล SMEs ดีเด่น ในการประกวดรางวัลสุดยอดSMEs แห่งชาติ ครั้งที่9 ปี 2017

Read more

ภาพงานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บริษัทที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ปี 2561

ภาพงานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บริษัทที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ปี 2561

Read more