เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด ได้รับการรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในส่วนของธุรกิจขนาดกลาง-ย่อม

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด ได้รับการรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในส่วนของธุรกิจขนาดกล…

Read more
Private Sector Collective Action against Corruption (CAC)

Private Sector Collective Action against Corruption (CAC)

เพราะความตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจที่ซื่อสัตย์และโปร่งใส ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เรายึดถือปฏิบัติในกา…

Read more
KITZ Authorized Valve Actuation Center

KITZ Authorized Valve Actuation Center

บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น KITZ Authorized Valve Actuation Center ถือเป็นบริษัทแรกของภูมิภาคอาเซียน ที่ได้…

Read more
ปั้ม แอนด์ วาล์ว เอเชีย 2559 บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด

ปั้ม แอนด์ วาล์ว เอเชีย 2559

บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด ผู้นำเข้าวาล์วอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อสินค้า KITZ,YOSHITAKE และ YAMAMOTO KEI…

Read more