K C MAHANAKORN CO.,LTD.

คุณวินัย กำโชคชัย ผู้บริหารบริษัท เค ซี มหานคร จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับคุณวรวัฒน์ ทิพยศิริ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 คุณวินัย กำโชคชัย ผู้บริหารบริษัท เค ซี มหานคร จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับคุณวรวัฒน์ ทิพยศิริ ในโอกาสรับ…

Read more
คุณธรรม และ จริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท เค ซี มหานคร จำกัด

คุณธรรม และ จริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท เค ซี มหานคร จำกัด

บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด ยึดแนวทางการทำงานด้วยความสุจริต ยึดมั่นต่อคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจ…

Read more

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด ได้รับการรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในส่วนของธุรกิจขนาดกลาง-ย่อม

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด ได้รับการรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในส่วนของธุรกิจขนาดกล…

Read more
Private Sector Collective Action against Corruption (CAC)

Private Sector Collective Action against Corruption (CAC)

เพราะความตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจที่ซื่อสัตย์และโปร่งใส ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เรายึดถือปฏิบัติในกา…

Read more
KITZ Authorized Valve Actuation Center

KITZ Authorized Valve Actuation Center

บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น KITZ Authorized Valve Actuation Center ถือเป็นบริษัทแรกของภูมิภาคอาเซียน ที่ได้…

Read more
ปั้ม แอนด์ วาล์ว เอเชีย 2559 บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด

ปั้ม แอนด์ วาล์ว เอเชีย 2559

บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด ผู้นำเข้าวาล์วอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อสินค้า KITZ,YOSHITAKE และ YAMAMOTO KEI…

Read more