ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • การศึกษา ระดับ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ การทำงานด้านเอกสาร 1 ปี ขึ้นไป
  • สามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป (ERP) และ MS.Office 2013 ขึ้นไป ได้เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิก และ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (สามารถสื่อสารได้ดี ทั้งพูด อ่าน เขียน)

รายได้ (เงินเดือน+ค่าครองชีพ+เบี้ยขยัน+โบนัส ฯลฯ)

ผู้สนใจตำแหน่งดังกล่าว ส่งจดหมาย หรือ สมัครด้วยตนเอง ได้ที่

แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด
141,143 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์, ช่องนนทรี,ยานนาวา, กทม. 10120
โทร 02 6782530
e-mail: ekachai@kcbkk.com