บริการ Steam Trap Survey

บริการใหม่…บริการตรวจวัดการทำงานของSteam Trap ตรวจสอบประสิทธิภาพการกำจัดน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวภายในท่อจ่ายไอน้ำ ซึ่ง…

Read more

ผลิตภัณฑ์ YAMAMOTO KEIKI

ความรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ yamamoto keiki ความรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ วาล์ว ไอน้ำ ของเหลว ของไหล น้ำ น้ำมัน เม็ดพลาสตืก เ…

Read more

YOSHITAKE Product

YOSHITAKE เรามุ่งมั่นทำงานด้านการวิจัยและพัฒนา(R&D) อย่างต่อเนื่องและผ่านการทดสอบว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นยังคงความเป็นเลิศ…

Read more

Yoshitake : Float trap

Model : TSF-8 * Working pressure :0.5, 1.0, 2.1 MPa. * Body : Ductile Cast Iron * Float, Valve, Valve seat : Stainless s…

Read more