พบกับรายการ เอ็นจิเนียร์จ๋า EP.3 Energy Saving Solution Part 2 "ลดต้นทุน & เพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการผลิต"

พบกับรายการ เอ็นจิเนียร์จ๋า EP.3 Energy Saving Solution Part 2 “ลดต้นทุน & เพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการผลิต”

พบกับรายการ เอ็นจิเนียร์จ๋า EP.3 Energy Saving Solution Part 2 “ลดต้นทุน & เพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการผลิต”

Read more