หลักการทำงาน Assist trap and Pumping Trap 💨

อุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มแรงดันให้กับระบบท่อ เพื่อส่งคอนเดทเสทกลับไปใช้งานในกรณีที่มีแรงดันย้อนกลับ (back pressure) มีค่ามากกว…

Read more