Air vent valve รุ่น TA-3/TA-6 และ TA-16/TA-16L มีจุดเด่นอะไรบ้าง?

Air vent valve วาล์วระบายอากาศ รุ่น TA-3/TA-6 และ TA-16/TA-16L มีจุดเด่นอะไรบ้าง? สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ;  Tel. : 02-678-2530-40  Fax : 02-678-2550-51  E-mail : sale@kcbkk.com หรือ info@kcbkk.com  Facebook : KC Mahanakorn Co.,Ltd.  https://www.facebook.com/kcmahanakorn  Line official ID: @kcbkk https://lin.ee/pycb2T6  #KCmahanakorn #นึกถึงPartnerนึกถึงKCMahanakorn #valve #วาล์ว #เคซี #วาล์วอุตสาหกรรม #energysaving #Japan #วาล์วคุณภาพ #yoshitake #Japan #วาล์วคุณภาพ #airvent

Read more

หัวขับลมเเละหัวขับไฟฟ้า มีข้อแตกต่างกันอย่างไร

รู้หรือไม่ หัวขับลม เเละ หัวขับไฟฟ้า มีข้อแตกต่างกันอย่างไร ▶︎ หัวขับ (Actuator) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเข้ากับ Valve – เพื่อควบคุมการทำงานเปิด – ปิด วาล์ว เป็นแบบอัตโนมัติ – เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงของตำแหน่งการเคลื่อนที่เปิด – ปิด ของลิ้นวาล์ว ▶︎ KITZ Actuator มี 2 ชนิด คือ 1) หัวขับลม (Pneumatic Actuator) คือ หัวขับที่ใช้แรงดันลมดันลูกสูบภายในหัวขับให้ขับวาล์ว ▪︎ ในการควบคุมจะใช้อุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม เช่น Solenoid Valve เป็นตัวจ่ายลมให้กับหัวขับ 2) หัวขับไฟฟ้า (Electric Actuator)…

Read more

10 คุณสมบัติของไอน้ำ

 10 คุณสมบัติของไอน้ำ 1. จุดเดือด คือ จุดที่น้ำเริ่มเปลี่ยนสถานะจากน้ำเดือดกลายเป็นไอ 2. พลังงานความร้อนที่ใช้ในการถ่ายเทให้กับน้ำ จะเป็นไปตามตารางไอน้ำ (Steam Table) 3. ไอน้ำอิ่มตัว เกิดขึ้นเมื่อน้ำเมื่อเริ่มเดือดกลายเป็นไอ โดยอุณหภูมิและความดันเท่ากับน้ำเดือด 4. ไอแห้งหรือไอดง (Superheated steam) เกิดขึ้นเมื่อ ไอน้ำได้รับความร้อนต่อไปโดยความดันคงที่ จนกลายเป็นไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิของน้ำเดือดที่ความดันนั้น 5. ปริมาณความร้อนที่อยู่ในไอน้ำอิ่มตัวจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความดัน โดยไอน้ำที่มีความดันต่ำจะมีพลังงานในการถ่ายเทความร้อน (Latent heat) มากกว่า 6. ไอแห้งหรือไอดงเมื่อถ่ายเทความร้อนแล้วอุณหภูมิจะลดลงจนถึงจุดอิ่มตัว โดยค่าความร้อนที่ถ่ายเทนั้นเป็นของก๊าซ จึงไม่มีการกลั่นตัวของน้ำ 7. ไอน้ำอิ่มตัว เมื่อถ่ายเทความร้อนไปอุณหภูมิจะไม่ลดลง โดยปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทเท่ากับความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ เป็นการถ่ายเทความร้อนแบบการกลั่นตัวเป็นน้ำคอนเดนเสท ที่มีอุณหภูมิและความดันเท่ากับของไอน้ำอิ่มตัว 8. ไอน้ำอิ่มตัวจะกลายเป็นไอดงทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนความดันให้ต่ำลง 9. น้ำคอนเดนเสทที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำที่ถ่ายเทความร้อนไปแล้ว จะมีค่าความร้อนเหลืออยู่ และปริมาณความร้อนที่เหลืออยู่นี้จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความดันของน้ำคอนเดนเสท 10.…

Read more

Bellows Seal Globe Valve จุดเด่นรุ่น BSV-2EN

Bellows Seal Globe Valve จุดเด่นรุ่น BSV-2EN สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ;  Tel. : 02-678-2530-40  Fax : 02-678-2550-51  E-mail : sale@kcbkk.com หรือ info@kcbkk.com  Facebook : KC Mahanakorn Co.,Ltd.  https://www.facebook.com/kcmahanakorn  Line official ID: @kcbkk https://lin.ee/pycb2T6  #KCmahanakorn #นึกถึงPartnerนึกถึงKCMahanakorn #valve #วาล์ว #เคซี #วาล์วอุตสาหกรรม #energysaving #Japan #วาล์วคุณภาพ #yoshitake #Japan #วาล์วคุณภาพ #BellowsSeal #globevalve #bsv2en

Read more

การใช้ประโยชน์ Pressure reducing valve

การใช้ประโยชน์ Pressure reducing valve วาล์วลดเเรงดัน คือ วาล์วที่ใช้ในการปรับลดแรงดันของของไหลให้คงที่และแรงดันนั้นต่ำกว่าแรงดันด้านขาเข้าของวาล์ว วัตถุประสงค์หลักของการใช้วาล์วลดแรงดันไม่เพียงแค่ต้องการปรับลดแรงดันเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสามารถควบคุมอัตราการไหลให้สามารถตอบสนองต่อการใช้งานที่ไม่คงที่ได้ด้วย  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ;  Tel. : 02-678-2530-40  Fax : 02-678-2550-51  E-mail : sale@kcbkk.com หรือ info@kcbkk.com  Facebook : KC Mahanakorn Co.,Ltd.  https://www.facebook.com/kcmahanakorn  Line official ID: @kcbkk https://lin.ee/pycb2T6  #KCmahanakorn #นึกถึงPartnerนึกถึงKCMahanakorn #valve #วาล์ว #engineer #Pressurereducingvalve #prv

Read more

สินค้าขายดี Yoshitake

👍 สินค้าขายดี 👍 Yoshitake 1. GP-1000 (Pressure Reducing Valve) 2. DP-100F (Solenoid valve) 3. GP-2000 (Pressure Reducing Valve) 4. BSV-2EN (Bellows Seal Globe Valve) 5. AL-140 (Safety Relief Valve) 6. PF-7000 (Pumping Trap) 7. SU-10 (Strainer) 8. AF-10EN (Safety Relief Valve) 9. GD-30S (Pressure Reducing…

Read more

หลักการทำงาน เเละจุดเด่นของ Steam trap แบบ Thermostatic steam trap รุ่น TS-5 Series

หลักการทำงาน จุดเด่นของ Steam trap แบบ Thermostatic steam trap รุ่น TS-5 Series สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ;  Tel. : 02-678-2530-40  Fax : 02-678-2550-51  E-mail : sale@kcbkk.com หรือ info@kcbkk.com  Facebook : KC Mahanakorn Co.,Ltd.  https://www.facebook.com/kcmahanakorn  Line official ID: @kcbkk https://lin.ee/pycb2T6  #KCmahanakorn #นึกถึงPartnerนึกถึงKCMahanakorn #valve #วาล์ว #เคซี #วาล์วอุตสาหกรรม #energysaving #Japan #วาล์วคุณภาพ  #steamtrap#กับดักไอน้ำ#thermostatic

Read more

การใช้งาน MANOSTAR DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE (YAMAMOTO)

การใช้งาน  MANOSTAR DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE คือ เครื่องมือวัดแบบวัดความดันแตกต่าง โดยจะรับค่าแรงดันเข้ามา 2 ค่า แล้วแสดงค่าความแตกต่างของแรงดันที่เกิดขึ้น ใช้วัดค่าความแตกต่างของความดันอากาศระหว่างจุดสองจุด เพื่อใช้ตรวจสอบความดันตกคร่อมระหว่างจุดดังกล่าว (Differential Pressure) 1) กรณีติดตั้งตู้คอนโทรลในบริเวณที่มีก๊าซไวไฟ ต้องทำการจ่ายลมเข้าไปภายในตู้คอนโทรลป้องกันไม่ให้ก๊าซไวไฟเข้าไปภายในตู้ เพื่อป้องกันการติดไฟของก๊าซ ควรติดตั้ง Manostar gauge/switch คอยตรวจสอบเพื่อรักษาความแตกต่างของความดันภายนอก (ที่มีก๊าซไวไฟอยู่) กับแรงดันภายในตู้คอนโทรล 2) วัดระดับของของเหลวที่อยู่ในถังพัก MANOSTAR GAUGE สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องวัดระดับ (Level meter) โดยนำมาต่อร่วมกับเครื่องมือวัดอัตราการไหล (Flow meter) 3) ใช้ควบคุมและป้องกันไม่ให้เครื่องทำความร้อนเกิดความร้อนสูงกว่าค่าที่กำหนด (Over Heat) ระบบทำความร้อนจะเกิดการ over heat กรณีที่พัดลมหยุดทำงาน และแรงดันลมภายในระบบจะลดลง Manostar…

Read more

การนำคอนเดนเสทกลับมาใช้งาน

การนำคอนเดนเสทกลับมาใช้งาน Condense ในโรงงานอุตสาหกรรม คือ เกิดจากการที่ไอน้ำจากหม้อไอน้ำไหลผ่านท่อจนทำให้เกิดการสูญเสียความร้อน และเมื่อไหลผ่านอุปกรณ์ที่ใช้ไอน้ำแบบไม่ผสมจะเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อน จนทำให้เกิดกระบวนการควบแน่น เปลี่ยนจากสถานะก๊าซหรือไอน้ำเป็นของเหลว  ประโยชน์ของการนำคอนเดนเสทกลับมาใช้งาน – สามารถประหยัดเชื้อเพลิงที่จะใช้ในการผลิตไอน้ำ – สามารถประหยัดน้ำ : ลดกระบวนการปรับสภาพน้ำ ลดการใช้เคมีในการปรับสภาพน้ำ ลดการใช้ไฟฟ้าในปั๊มน้ำและอื่น ๆ – สามารถผลิตไอน้ำได้เร็วขึ้น : หากต้องการต้มน้ำที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสให้เป็นไอ จะใช้เวลานานกว่าต้มน้ำที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส  การนำไปใช้ประโยชน์ มีแนวทางพิจารณา ดังนี้ – นำไปใช้ในส่วนอื่นของกระบวนการผลิตที่ต้องการไอน้ำความดันต่ำกว่า โดยการแฟลชในถังที่มีความดันต่ำให้กลายเป็นไอน้ำได้อีก – นำไปใช้ในส่วนอื่นของกระบวนการผลิตที่ต้องการใช้น้ำร้อน – นำไปใช้ป้อนเข้าหม้อไอน้ำ    สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ;  Tel. : 02-678-2530-40  Fax :…

Read more

 7 จุดเด่น Pressure reducing valve GD30/30S 

 7 จุดเด่น Pressure reducing valve GD30/30S  เเบรนด์ Yoshitake เป็นบริษัทผู้ผลิตวาล์วที่ใช้ในอุตสาหกรรม ในทุกขั้นตอนการผลิตและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ มีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์แก่ลูกค้าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก 1.ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ สามารถปรับตั้งแรงดันได้อย่างง่ายๆ ด้วยมือจับหมุน 2.เบลโล่มีประสิทธิภาพสูงและมีความทนทานในระหว่างการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ควบคุมแรงดันจากภายใน วัสดุทำมาจาก SUS316L (GD-30S) 3.ภายในตัววาล์วมีตะแกรง (Screen) ขนาด 60 Mesh เพื่อปกป้องวาล์วและบ่าวาล์วจากสิ่งสกปรก 4.มีการออกแบบที่พิถีพิถัน กะทัดรัดและน้ำหนักเบา 5.โครงสร้างเรียบง่าย ความทนทานสูง และบำรุงรักษาง่าย 6.ติดตั้งง่ายด้วยการเชื่อมต่อแบบเกลียว 7.วาล์วและบ่าวาล์ว ความทนทานต่อการสึกหรอและมีความทนทานสูง เพราะทำจากสแตนเลส  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ;  Tel. : 02-678-2530-40  Fax : 02-678-2550-51  E-mail : sale@kcbkk.com…

Read more