เปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อเสียของ Butterfly Valve

เปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อเสียของ Butterfly Valve วาล์วปีกผีเสื้อ เป็นวาล์วในตระกูลวาล์วที่เรียกว่า quarter-turn valve ปิด-เปิดเร็ว ตัว “ปีกผีเสื้อ” คือลิ้นวาล์วที่เป็นแผ่นโลหะวงกลมต่อกับก้านวาล์ว สามารถหมุนได้ 90 องศา เพื่อเปิด-ปิดเส้นทางการไหล – การเปิดวาล์ว : แผ่น Disc วางตัวขนานกับทิศทางการไหล – การปิดวาล์ว : แผ่น Disc ตั้งฉากขวางทิศทางการไหล . ข้อดี 1. สภาพต้านทานการไหลต่ำเมื่อเปิดเต็มที่ 2. สามารถควบคุมอัตราการไหลเมื่อเปิดประมาณ 15 ถึง 70 องศา 3. การเคลื่อนที่ของลิ้นวาล์วมีลักษณะแบบกวาด จึงสามารถใช้กับของไหลที่มีเศษของแข็งแขวนลอยได้ 4. น้ำหนักเบา,ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย 5. โครงสร้างไม่ซับซ้อน…

Read more

เปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อเสียของ Globe Valve

เปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อเสียของ Globe Valve   1. เป็นวาล์วที่ออกแบบมาเพื่อใช้ควบคุมอัตราการไหลของของไหล หมุนปรับได้หลายรอบ 2. การปิด-เปิดวาล์วจะอาศัยลิ้นวาล์ว (Disc) เคลื่อนที่ขึ้น – ลงเข้าหาบ่าวาล์ว 3. ของไหลที่ไหลผ่านตัววาล์วจะมีการหักเลี้ยวหลายครั้งแม้ว่าวาล์วจะเปิดเต็มที่ เมื่อของไหลไหลเข้ามาในตัววาล์ว ของไหลจะถูกบังคับให้ไหลลงล่างและหักเลี้ยวขึ้นข้างบน จึงเกิด pressure drop สูง 4. เป็นวาล์วปิด เปิด ช้า . ข้อดี 1. เหมาะกับการทำหน้าที่ควบคุมอัตราการไหล , มีการหมุนปรับวาล์วบ่อยๆ 2. การเปิดปิดลิ้นวาล์วปราศจากแรงเสียดทาน ทำให้ความสามารถในการกันรั่วมีประสิทธิภาพสูง 3. ใช้งานได้ที่อุณหภูมิและแรงดันสูง 4. ส่วนอัดปะเก็นของวาล์วสามารถระบายความดันออกได้ทำให้ไม่เกิดการรั่วบริเวณก้านวาล์ว 5. กรณีที่ความดันด้าน upstream และdownstream แตกต่างกันมากในตำแหน่งที่วาล์วปิด การเปิด…

Read more

6 ข้อต้องรู้ก่อนเลือกซื้อวาล์ว

ถ้าไม่อยากซื้อวาล์วพลาด ต้องรู้ 6 ข้อต้องรู้ก่อนเลือกซื้อวาล์ว 1. ต้องการใช้วาล์วประเภทไหน วาล์วที่จะใช้นั้นเป็นประเภทอะไร เช่น Ball valve, Gate valve, Globe valve หรือ Butterfly valve 2. ต้องการวาล์วที่ใช้วัสดุชนิดไหน วาล์วจะนำไปใช้งานนั้นใช้ Material เป็นชนิดใด เช่น ทองเหลือง เหล็กหล่อ หรือสแตนเลส เพราะแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน 3.ต้องการใช้วาล์วที่แรงดันเท่าไร วาล์วที่จะนำไปใช้งานนั้นต้องการใช้ที่อุณหภูมิที่เท่าไรในกระบวนการผลิต เพราะอุปรณ์ที่รองรับอุณหภูมิจะมี range ที่รองรับการใช้งานที่แตกต่างกัน 4. ต้องการใช้วาล์วที่อุณหภูมิเท่าไร วาล์วที่จะนำไปใช้งานนั้นต้องการใช้ที่อุณหภูมิที่เท่าไรในกระบวนการผลิตเพราะอุปรณ์ที่รองรับอุณหภูมิจะมี range ที่รองรับการใช้งานที่แตกต่างกัน 5. ใช้วาล์วกับของไหลแบบไหน ของไหลแบบไหนที่ใช้ในกระบวนการผลิตคือเช่น น้ำ ลม แก๊ส หรือสตรีม เพราะแต่ละชนิดจะมีการใช้งานที่แตกต่างกัน…

Read more

Check Valve แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร

Check Valve แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร   ถ้าต้องเลือกใช้ Check Valve ควรเลือกให้เหมาะกับงานประเภทไหน แล้ว Check Valve มีแบบไหนบ้าง . วาล์วกันกลับ (Non-return valve) เป็นวาล์วที่ทำงานโดยอัตโนมัติ เปิดเมื่อมีของไหล ไหลผ่าน และปิดเมื่อของไหลมีทิศทางย้อนทางเดิม . 1. Lift Check Valve ติดตั้งแนวนอน เช่น Fig.F, 10SF, 10SFBF ติดแนวตั้ง เช่น Fig. RF 2. Swing Check Valve ติดตั้งแนวนอน และแนวตั้ง เช่น Fig.R, 10FCO, 10SRBF 3.…

Read more

เปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อเสียของ Gate Valve

เปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อเสียของ Gate Valve   Gate Valve หรือวาล์วประตูน้ำ โครงสร้างของวาล์วจะมีแผ่น Disc (ลิ้นวาล์ว) เลื่อนขึ้น/ลงในทิศทางที่ตั้งฉากกับทิศทางการไหล ออกแบบมาเพื่อให้เวลาใช้ควรเปิดให้สุด และปิดให้สุด ไม่ควรเปิดครึ่ง ๆ กลาง ๆไม่เหมาะสำหรับการใช้ควบคุมการไหล, ไม่เหมาะกับการเปิดหรี่ หรือเปิดเพียงเล็กน้อย และเป็นวาล์วปิด เปิดช้า . ข้อดี 1. ค่าความดันลด (pressure drop) คร่อมวาล์วต่ำเมื่อวาล์วเปิดเต็มที่ 2. ระยะ face to face ไม่มาก ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย 3. ใช้ได้ที่อุณหภูมิสูง แรงดันสูง . ข้อเสีย 1. ไม่เหมาะกับการเปิดหรี่หรือเปิดเพียงเล็กน้อย เพราะของไหลจะไหลผ่านด้วยความเร็วที่สูงมาก ตัว…

Read more

เปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อเสียของ Ball Valve

เปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อเสียของ Ball Valve Ball Valve คือวาล์วที่มีลูกบอลกลมอยู่ภายในส่วนกลางของลูกบอลมีรูให้ของไหลไหลผ่าน การปิด/เปิด 90 องศา ทำให้ ปิด/เปิดได้รวดเร็ว . ข้อดี 1. หมุนเพียง 90 องศาก็สามารถเปิดวาล์วได้เต็มที่หรือปิดวาล์วได้สนิท 2. ป้องกันการรั่วได้ดีที่สุด เนื่องจาก Ball seat เป็นวัสดุอ่อน 3. ใช้งานได้ดีกับของไหลที่มีของแข็งปะปนอยู่ เนื่องจากการปิด – เปิดเป็นการเคลื่อนที่แบบกวาด 4. Pressure drop ต่ำมาก เนื่องจากเป็นการไหลแบบเต็มท่อ 5. รับความดันได้สูง 6. ง่ายในการประกอบให้เป็นวาล์วอัตโนมัติ . ข้อเสีย 1. ข้อจำกัดด้านอุณหภูมิตาม ball seat 2.…

Read more

ค่าอะไรบ้างที่ควรรู้เมื่อต้องเลือกใช้วาล์ว

ค่าอะไรบ้างที่ควรรู้เมื่อต้องเลือกใช้วาล์ว 1. ความดัน (Pressure) คือ แรงที่กระทำลงอย่างสม่ำเสมอในแนวตั้งฉากบนพื้นที่ที่กำหนด หน่วยความดัน คือ • กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร • ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) หน่วยความดัน • 1 kgf/cm2 = 14.2 psi • 1 bar = 14.5 psi • 1 MPa = 10 bar • 1 bar ประมาณ 1 kgf/cm2 *ส่วนกิโลกรัม, ปอนด์ นั้นเป็นหน่วยวัดของน้ำหนัก ไม่ใช่หน่วยความดัน* . 2. อุณหภูมิ…

Read more

ํYoshitake BSV 2 EN Double sealed structure ป้อกกันการสูญเสียและการรั่วไหลของไอน้ำ

Yoshitake BSV 2 EN Double sealed structure ป้อกกันการสูญเสียและการรั่วไหลของไอน้ำ   สูญเสียไปเท่าไรกับการรั่วไหลของไอน้ำ 1. การรั่วไหลของไอน้ำเกิดขึ้นบริเวณปะเก็น เนื่องจากโอกาสในการเกิดสนิมและสิ่งสกปรก ทำให้เกิดการเสียดสีกันเป็นเวลานานๆ 2. เกิดการติดขัด เมื่อต้องการหมุนพวงมาลัย ทำให้ต้องใช้แรงเยอะหรือต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ เพื่อให้วาล์วปิดสนิมมากขึ้น . หากถ้าเกิดอาการรั่วของไอน้ำ เป็นเวลา 24 ชม/วัน และ 350 วัน/ปี ทำให้เกิดการรั่วไหลของไอน้ำถึง: 5,040 กก./ปี หากเปลี่ยนมาใช้วาล์วที่ป้องกันการรั่วไหลของไอน้ำจะสามารถช่วยลด ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ลงได้ถึง 711 กก./ปี *เงื่อนไขการคำนวณ แรงดัน: 8 barG ขนาดของรูตรงปะเก็น: 0.5 mm เชื้อเพลิง: Heavy…

Read more

6 หน้าที่ของวาล์วแต่ละประเภท

6 หน้าที่ของวาล์วแต่ละประเภท     สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ;  Tel. : 02-678-2530  Fax : 02-678-2550-51  E-mail : sale@kcbkk.com หรือ info@kcbkk.com Facebook : KC Mahanakorn Co.,Ltd.  https://www.facebook.com/kcmahanakorn  Line official ID: @kcbkk https://lin.ee/pycb2T6  Website : www.kcbkk.com #KCmahanakorn #นึกถึงPartnerนึกถึงKCMahanakorn #valve #วาล์ว

Read more

6 วัสดุที่ใช้ผลิตวาล์ว

6 วัสดุที่ใช้ผลิตวาล์ว     สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ;  Tel. : 02-678-2530  Fax : 02-678-2550-51  E-mail : sale@kcbkk.com หรือ info@kcbkk.com 📘Facebook : KC Mahanakorn Co.,Ltd.  https://www.facebook.com/kcmahanakorn  Line official ID: @kcbkk https://lin.ee/pycb2T6  Website : www.kcbkk.com #KCmahanakorn #นึกถึงPartnerนึกถึงKCMahanakorn #valve #วาล์ว

Read more