ทางบริษัท เค ซี มหานคร ได้รับรางวัล SMEs ดีเด่น ในการประกวดรางวัลสุดยอดSMEs แห่งชาติ ครั้งที่9 ปี 2017

ทางบริษัท เค ซี มหานคร ได้รับรางวัล SMEs ดีเด่น ในการประกวดรางวัลสุดยอดSMEs แห่งชาติ ครั้งที่9 ปี 2017

Read more

ภาพงานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บริษัทที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ปี 2561

ภาพงานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บริษัทที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ปี 2561

Read more

บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด เข้าพิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562

บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด เข้าพิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562

Read more