KITZ Fig T วาล์วที่นิยมใช้สุดๆ

KITZ Fig T วาล์วที่นิยมใช้สุดๆ KITZ Brand ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้อย่างมั่นใจ ในคุณภาพ มาตรฐานการผลิตที่สูง ทดสอบคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต ทดสอบการรั่วซึมแบบ 100% ใช้งานได้หลากหลายทั้งงานน้ำ งานน้ำมัน งานแก๊ส (ที่ไม่ติดไฟ) Body วัสดุ Brass สำหรับวาล์วขนาดไม่เกิน 3” และวัสดุ Bronze (BC6) สำหรับขนาด 4” ลูกบอล (Ball) วัสดุ Brass…

Read more

บริษัท เค ซี มหานคร กับ Circular economy

บริษัท เค ซี มหานคร กับ Circular economy   แนวคิดที่เน้นการออกแบบระบบเศรษฐกิจให้ทำงานได้อย่างยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร, ลดการสร้างขยะสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลได้, ลดการปล่อยสารพิษในกระบวนการผลิตและการให้บริการที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด . การซ่อมแซมวาล์วเก่าไม่เพียงแค่ช่วยลดการใช้งานของวัสดุใหม่ แต่ยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรใหม่ ลดปริมาณของขยะ และสร้างโอกาสในการนำวาล์วเก่ากลับเข้าสู่กระบวนการใช้งาน นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความเกี่ยวข้องกับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหลาย ๆ ด้านอีกด้วย . บริการซ่อมได้ เปลี่ยนวาล์วเก่าให้เหมือนใหม่ Engineering service by K C ซ่อมบำรุงวาล์วในระบบอุตสาหกรรม –…

Read more

เค ซี มหานคร จำกัด ได้มอบวาล์ว เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด ได้มอบวาล์ว เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริษัท เค ซี มหานคร ทราบดีถึงความสำคัญของการศึกษา อุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างพลังให้กับการเรียนรู้ของนักศึกษา เพราะเราเชื่อว่าการเติบโตและความสำเร็จ คือการมีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้พัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางการศึกษาที่ดีที่สุด เค ซี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุปกรณ์ที่ได้รับจากเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการต่อยอดทักษะที่ได้รับ และก้าวสู่อนาคตที่มุ่งหวังไว้

Read more

บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด ได้รับการรับรองให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2

บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด ได้รับการรับรองให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด ได้รับการรับรองให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 เค ซี มหานครเห็นถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน เราจึงร่วมมือกับผู้ผลิตสินค้าและเป็นผู้ให้บริการที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เพื่อให้ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของลูกค้าที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อรวมกันเป็นเครือข่ายสีเขียว และพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคต   Download เอกสารใบรับรอง…

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอขอบคุณ บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด สนับสนุนตู้พ่นฆ่าเชื้อ @งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอขอบคุณ บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด สนับสนุนตู้พ่นฆ่าเชื้อ @งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565

Read more