แสดงทั้งหมด 14 ผลลัพท์

KITZ : Globe Valve : Cast Iron : 125FCJ / 125FCJS

125FCJS

200psi. Water, Oil, Gas 65C
125psi. Saturated

KITZ_Ball Valve_Fig.125FCTB_K C MAHANAKORN CO.,LTD.

125FCTB

120C Non Shock Water 1.37 MPa, 120C Water
Oil,

KITZ : Gate Valve : Cast Iron : 125FCWI

125FCWI

200psi. Water, Oil, Gas 65C
125psi. Saturated

KITZ_Strainer_Fig.125FCY_K C MAHANAKORN CO.,LTD.

125FCY

200psi. Non-Shock Water 120C
150psi. Water, Oi

G / AKG

W.O.G. non-shock 1.38 MPa (200 psi),
Saturated

KITZ_Gate Valve_Fig.H_CH_AKH_K C MAHANAKORN CO.,LTD.

H / CH / AKH

Bronze class 125 screw-in type, internal thread cuto