แสดงทั้งหมด 15 ผลลัพท์

KITZ_Ball Valve_Fig.10FCTB_K C MAHANAKORN CO.,LTD.

10FCTB

120C Non Shock Water 1.37 MPa, 120C Water
Oil,

KITZ_Strainer_Fig.10FCY_K C MAHANAKORN CO.,LTD.

10FCY

120C Non Shock Water 1.37 MPa,
120C Water, Oil

KITZ_Check Valve_Fig.10FW_K C MAHANAKORN CO.,LTD.

10FW

80C Non Shock Water 1.37 MPa
80C Water, Oil, G

KITZ : Globe Valve : Cast Iron : 125FCJ / 125FCJS

125FCJS

200psi. Water, Oil, Gas 65C
125psi. Saturated

KITZ_Ball Valve_Fig.125FCTB_K C MAHANAKORN CO.,LTD.

125FCTB

120C Non Shock Water 1.37 MPa, 120C Water
Oil,

KITZ : Gate Valve : Cast Iron : 125FCWI

125FCWI

200psi. Water, Oil, Gas 65C
125psi. Saturated

KITZ_Strainer_Fig.125FCY_K C MAHANAKORN CO.,LTD.

125FCY

200psi. Non-Shock Water 120C
150psi. Water, Oi